Československý jazzový festival Přerov - www.CSJF.cz


  • 35. Československý jazzový festival proběhne v termínu 25. - 27. 10. 2018
    program se připravuje

logo logo logo logo logo logo RENOMIA, a. s. - partner festivalu. odkaz vede na domovskou stránku RENOMIA, a. s.
Nadační fond Pjf • AB Studio Praha • za finanční podpory Olomouckého kraje, Statutárního města Přerova a Ministerstva kultury ČR • RENOMIA, a. s. je stálým partnerem festivalu

PARTNEŘI 2017

loga partnerů festivalu 2017