Československý jazzový festival Přerov - www.CSJF.cz


Nesmíme opomenout poděkovat Městu Přerov a všem partnerům, bez kterých by festival nevznikl...

Děkujeme také všem našim partnerům, kteří se podíleli na předešlých ročnících festivalu.

PARTNEŘI 2017

loga partnerů festivalu 2017

PARTNEŘI 2016

loga partnerů festivalu 2016

PARTNEŘI 2015

loga partnerů festivalu 2015

PARTNEŘI 2014

loga partnerů festivalu 2014

logo logo logo logo logo logo RENOMIA, a. s. - partner festivalu. odkaz vede na domovskou stránku RENOMIA, a. s. logo
Nadační fond Pjf • AB Studio Praha • za finanční podpory statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a Ministerstva kultury ČR • RENOMIA, a. s. je stálým partnerem festivalu

PARTNEŘI 2018

loga partnerů festivalu 2017